FAQ Tropehagen GPS-miitown

Mens Tropehagen iTrack brukes for å finne gjenstander innen bluetooth rekkevidden, så er Tropehagen GPS er perfekt for å finne dyr, få beskjed når de er utenfor ditt elektroniske gjerde (defense), og se noenlunde hvor dere har gått.

Når man kjøper en liten GPS så er ikke dette det samme som GPS i en bil. Her må man gå på kompromisser.
Våre viktigste kriterier ved utvikling av GPS har vært størrelse, batterikapasitet og at den er vanntett.

Tropehagen T580w og T630W bruker både Wifi, basestasjoner og GPS for å lokalisere hvor GPS`en befinner seg.
Det er ulik nøyaktighet på de tre lokaliseringsmetodene.

Standard oppdatering er ca. hvert 15. minutt – 4 ganger pr. time.
Dette gir oss ekstremt god batterikapasitet, og bortkomne dyr kan søkes etter opptil 20-30 dager.
Når du har registrert din(e) GPS`er ser du din telefon som bevegelig prikk i kartet, og GPS(ene) som mål du skal finne.
Har du flere GPS`er bytter du lett imellom disse, og du kan gi hver GPS sitt eget navn.

[ultimate-faqs]